• Народни посланици разматраће Предлог закона о потврђивању Уговора о оснивању Транспортне заједнице и Предлог закона о потврђивању Уговора о зајму за кредит за повлашћеног купца за Пројекат модернизације и реконструкције мађарско-српске железничке везе на територији Републике Србије, за деоницу Београд Центар-Стара Пазова између Владе Републике Србије, коју представља Министарство финансија, као Зајмопримца и кинеске Еxport-Import банке, као Зајмодавца, које је поднела Влада Србије.

    Народна скупштина разматраће Предлог закона о потврђивању Уговора о зајму између KfW, Франкфурт на Мајни и Републике Србије коју представља министар финансија за Програм водоснабдевања и канализације у општинама средње величине у Србији V, као и Предлог закона о потврђивању Уговора о изменама и допунама финансијских уговора 23.761, 24.745, 25.002, 25.198, 25.497, 25.610, 25.872, 81.657 и 82.640 између Републике Србије и Европске инвестиционе банке, које је такође поднела Влада Србије.

    Седница ће се одржати у Дому Народне скупштине, са почетком у 10.00 часова.